De site van Stadswonen Rotterdam maakt gebruik van cookies. Dit venster niet meer tonen.

Handhaving campuscontract

Wat is een campuscontract?

Een campuscontract is een huurovereenkomst voor woonruimte die bestemd is voor studenten (‘studie-huurovereenkomst’). In dit contract is opgenomen dat je alleen in die woonruimte kan wonen als je student bent.

Wat is handhaving van een campuscontract?

Je geeft ons met het tekenen van een campuscontract toestemming om te controleren dat je studeert. Je toont dit aan met een bewijs van inschrijving van een mbo-, hbo-, of wo-opleiding. Dit bewijs vraag je aan bij de studentenadministratie van je onderwijsinstelling. Zorg dat op dit bewijs het huidige studiejaar staat.

Blijkt uit de controle dat je niet (meer) studeert? Dan ontvang je van ons een huuropzegging en heb je daarna zes maanden de tijd om andere woonruimte te zoeken. 

Ik heb geen bericht ontvangen over de handhaving campuscontract. Moet ik iets doen?

In september 2019 hebben al onze huurders met een campuscontract bericht van ons ontvangen over de handhaving. Heb je een campuscontract maar geen bericht ontvangen? Neem contact met ons op via info@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres.

Ik heb een bericht ontvangen over de handhaving van de campuscontracten en mijn buurman of –vrouw niet. Hoe kan dit?

We hebben al onze huurders met een campuscontract een bericht gestuurd. Het kan zijn dat jouw buurman of -vrouw geen campuscontract met ons heeft gesloten.

Ik heb een ander bericht over de handhaving van mijn campuscontract ontvangen dan mijn buurman of -vrouw. Hoe kan dit?

In 2019 vragen we huurders met een campuscontract die vijf jaar of langer bij ons wonen om een inschrijvingsbewijs van hun studie aan te leveren. Vanaf 2020 vragen we jaarlijks al onze huurders met een campuscontract dit bewijs aan te leveren.

Ik studeer aan de EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam). Hoe kan ik aantonen dat ik studeer?

Stuur ons de ‘Verklaring van Inschrijving’. Deze verklaring is te downloaden in pdf formaat vanaf de mijnomgeving van de universiteit.

Is een uitdraai van Studielink voldoende om te bewijzen dat ik studeer?

Jazeker, een uitdraai van Studielink geldt als bewijs van inschrijving. Hierop moet minimaal staan: je naam, dat je studeert en het studiejaar. Lever twee screenshots van studielink aan, samengevoegd in één bestand. Maak een screenshot van het tabblad 'Opleidingen' en één van het tabblad 'Gegevens'.

Welke studies worden geaccepteerd bij de campuscontrole?

Alle studies aan een in Nederland gevestigde mbo-, hbo- of wo-onderwijsinstelling worden geaccepteerd voor de campuscontrole.

Belangrijk om te weten: als je afstandsonderwijs volgt (zoals een thuisstudie), dan moet het een NVAO*-geaccrediteerde opleiding zijn die leidt tot een erkend diploma en die is opgenomen in het Centraal Register Hoger Onderwijs (CROHO). Stadswonen Rotterdam vraagt je dat aan te tonen. Kortdurende cursussen en trainingen vallen hier niet onder.

*Het NVAO is een door de Nederlandse en Vlaamse overheid opgericht orgaan dat de kwaliteit van het hoger onderwijs beoordeelt. In het CROHO worden alle erkende opleidingsinstellingen bijgehouden. Met dit criterium wordt een deel van de opleidingen aan de thuisstudie-instituten uitgesloten, met name de vele cursussen en trainingen, waarvoor je na afronding alleen een deelcertificaat krijgt, maar geen geaccrediteerd diploma.

Ik ben deeltijdstudent, en nu?

Geen probleem, als je nu al bij ons woont mag je in deeltijd studeren. Stuur ons het inschrijvingsbewijs van studiejaar 2019-2020.

Ik studeer in een andere stad dan Rotterdam, en nu?

Geen probleem, als je nu al bij ons woont mag je een studie in een andere stad volgen. Stuur ons het inschrijvingsbewijs van studiejaar 2019-2020.  

Ik ben een AIO/OIO, en nu?

Geen probleem, ook als AIO/ OIO mag je bij ons blijven wonen. Stuur ons je aanstellingsbrief.

Ik ben een PhD-student, en nu?

Geen probleem, ook als promovendus mag je bij ons blijven wonen. Stuur ons een verklaring van je onderwijsinstelling waaruit de voorbereiding op een promotie blijkt.

Ik wacht op mijn coschappen en heb geen inschrijvingsbewijs, en nu?

Geef aan ons door dat je wacht op een plek voor je coschappen, door te mailen naar  info@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres.

Begin je in de loop van dit studiejaar met je coshappen? Niks aan de hand. Je tekent een opzeggingsbrief, maar deze vervalt zodra je een inschrijvingsbewijsbewijs laat zien. Zorg ervoor dat wij je inschrijvingsbewijs minimaal één maand voor de opzeggingsdatum ontvangen.

Start je het daaropvolgende studiejaar met je coschappen? Dan is uitstel van de opzeggingsdatum mogelijk. Je hebt hiervoor een verklaring van je studentendecaan nodig, waarop staat wanneer je met coschappen start.

Ik studeer tijdelijk niet, en nu?

Geef aan ons door waarom je niet studeert, door te mailen naar info@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres.

Begin je in de loop van dit studiejaar? Niks aan de hand. Je tekent een opzeggingsbrief, maar deze vervalt zodra je een studiebewijs laat zien. Zorg ervoor dat wij je inschrijvingsbewijs minimaal één maand voor de opzeggingsdatum ontvangen.

Heb je een tussenjaar en start je het daaropvolgende studiejaar? In uitzonderlijke gevallen is uitstel van de opzeggingsdatum mogelijk.

Ik studeer om medische redenen tijdelijk niet, en nu?

Geef aan ons door dat je om medische redenen tijdelijk gestopt bent, door te mailen naar info@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp ‘handhaving campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres en stuur een verklaring van je studentendecaan mee. In deze verklaring staat waarom je gestopt bent met je studie en wanneer je weer denkt de studie weer op te kunnen pakken.

Ik woon samen in een tweepersoons appartement en we staan allebei op de huurovereenkomst. Ik studeer niet meer maar mijn vriend(in) wel. En nu?

Geen probleem. Geef aan dat je bent afgestudeerd, en dat je vriend(in) nog wel studeert. Stuur het inschrijvingsbewijs mee. Je mag in een studentenappartement blijven wonen zolang één van de twee nog studeert.

Ik studeer niet meer, wil mijn huurovereenkomst via MijnStadswonenrotterdam opzeggen maar ik heb nog geen nieuw adres. Welk adres vul ik dan in?

Vul voor nu je huidige adres in. Geef één maand voor de uiterlijke einddatum je uiteindelijk adres aan ons door.

Ik studeer niet meer en heb van jullie een formulier ‘beëindiging huurovereenkomst’ ontvangen. Welke einddatum vul ik hier in?

Je vult hier de uiterlijke einddatum in van 31 juli 2020.

Ik studeer niet meer en heb de huurovereenkomst opgezegd. Kan ik deze einddatum nog vervroegen?

Je kan je opzegdatum vervroegen door te mailen naar campuscontract@stadswonenrotterdam.nl. Houd wel rekening met de minimale opzegtermijn van één maand.

Ik heb een campuscontract maar ben geen student (meer), en nu?

Als uit de campuscontrole blijkt dat je niet (meer) studeert, ontvang je van ons een huuropzegging. Je hebt dan zes maanden de tijd om een andere woonruimte te zoeken en levert je woonruimte uiterlijk 1 augustus 2020 aan ons op. 

Wat zijn mijn mogelijkheden om na mijn studie naar een andere woonruimte te verhuizen?

Ben je in de leeftijd van 23 tot en met 27 jaar en heb je inkomen uit werk? Dan kan je mogelijk doorverhuizen naar een van onze appartementen.

Als je 28 jaar of ouder bent kan je niet meer verhuizen naar een andere woonruimte van Stadswonen Rotterdam. Er zijn wel andere mogelijkheden om een woning in Rotterdam te vinden.

Wat is de planning voor de handhaving van campuscontracten?

Planning handhaving campuscontracten

6 september 2019 We berichten al onze huurders met een campuscontract. Huurders met een campuscontract die vijf jaar of langer bij ons wonen vragen we een inschrijvingsbewijs van studiejaar 2019-2020 aan te leveren.  
6 december 2019 Uiterste aanleverdatum voor aanleveren inschrijvingsbewijs voor huurders die hier in september bericht over hebben gehad.
september-december 2019 We verwerken alle aangeleverde inschrijvingsbewijzen.  
december 2019

We berichten de huurders die we in september om een inschrijvingsbewijs hebben gevraagd:

  • Inschrijvingsbewijs is akkoord. We berichten de betreffende huurders over deze uitkomst. Van deze huurders verwachten we voor studiejaar 2019-2020 geen actie meer.
  • Inschrijvingsbewijs is niet akkoord of niet aangeleverd. We berichten de betreffende huurders over deze uitkomst en sturen hen een huuropzegging met een opzegtermijn van zes maanden die zij moeten ondertekenen. Zij kunnen er altijd voor kiezen de huur zelf op te zeggen via MijnStadswonen.
januari 2020 Uiterste aanleverperiode voor inleveren ondertekende huuropzeggingen door huurders met een campuscontract die niet (meer) studeren.   
1 juli – 1 augustus 2020 Oplevering van de woonruimte door huurders die hun huur op hebben gezegd.

Ik studeer niet (meer) en kom door handhaving van het campuscontract in de problemen, en nu?

Wanneer je niet (meer) studeert en onze opzegging van jouw huur voor jou onevenredig negatieve gevolgen heeft, kan jij ons in uitzonderlijke omstandigheden vragen om (tijdelijk) af te wijken van wat bepaald is in het campuscontract. Het gaat hierbij om individuele situaties, waarbij de nadelige gevolgen niet waren voorzien en die gevolgen leiden tot kennelijke hardheid. Geldt dit voor jou? Neem dan contact met ons op via info@stadswonenrotterdam.nl met als onderwerp 'beroep hardheidsclausule campuscontract’. Vermeld hierbij je naam en adres.